talmey-persp
talmey-persp

talmey-floor1
talmey-floor1

talmey-elevs
talmey-elevs

talmey-persp
talmey-persp

1/4

בית ספר יסודי

בית ספר יסודי, 18 כיתות.

תלמי מנשה, באר יעקב

zeelon-hadmaya
zeelon-hadmaya

DSC_7026
DSC_7026

DSC_7033
DSC_7033

zeelon-hadmaya
zeelon-hadmaya

1/15

בית ספר יסודי

בית ספר יסודי, 18 כיתות.

באר יעקב

p1-73
p1-73

p1-78
p1-78

p1-73
p1-73

1/2

ספרייה עירונית ויד לבנים

ספרייה עירונית ובית יד לבנים.

באר יעקב

p1-1
p1-1

p1-2
p1-2

p1-8
p1-8

p1-1
p1-1

1/9

בית ספר יסודי וחט"צ

בית ספר יסודי 12 כיתות ו-2 כיתות וחטיבה צעירה.

בית דגן

p1-49
p1-49

p1-50
p1-50

p1-70
p1-70

p1-49
p1-49

1/6

ספרייה עירונית וחדר הנצחה

ספרייה עירונית, כ-700 מ"ר וחדר הנצחה.

בית דגן

p1-76
p1-76

p1-74
p1-74

p1-75
p1-75

p1-76
p1-76

1/4

בריכת שחייה עירונית

בריכת שחייה עירונית, 2 בריכות.

בית דגן

p1-55
p1-55

p1-56
p1-56

p1-57
p1-57

p1-55
p1-55

1/4

בית כנסת ע"ש אלי כהן

בית כנסת ע"ש אלי כהן.

בית דגן

p1-45
p1-45

p1-46
p1-46

p1-47
p1-47

p1-45
p1-45

1/4

בניין מועצה מקומית

בניין המועצה המקומית.

גני תקווה