14
14

1
1

10
10

14
14

1/14

משרדי חב' סודקסו

תכנון משרדי חב' סודקסו, כ-1100 מ"ר.

לוד

עיצוב פנים: רונית עבודי